20131228

3άμισι απέραντα.
//
Ένα δωμάτιο. 3ήμισι γκρι τοίχοι. ένα κόκκινο πάτωμα. μια βαριά κατάμαυρη κουρτίνα. ένας άνθρωπος ανέκφραστος αγναντεύει το πάτωμα. οι κόρες του σε μύση. τα αντικείμενά του απολαμβάνουν την απουσία τους. πίσω από τη βαριά κατάμαυρη κουρτίνα διακόσιοιδώδεκα πλανήτες και κάτι σύμπαντα.


πολύ ψεύτικοι οι τοίχοι.

2 comments:

ezak said...

καμιά φορά όμως λένε μεγάλες αλήθειες...

Narita said...

επειδή ξέρουν να ακούνε;