20121202

.19//
Είμαι η χοληδόχος κύστη του Narita. γεμίζω λίθους και του σπαράζω τα σωθικά κάθε φορά που καταπίνει λιπαρές αναίτιες στεναχώριες και απογοητεύσεις. συσπώμαι μέχρι να ξεράσει χίλια ήμαρτον και χαρά στις βουλωμένες αποχετεύσεις των ταλαιπωρημένων συνανθρώπων του.

so far
.20 Biblo - Projection

No comments: