20121206

.15


//
Είμαι η ωχρά κηλίδα του Narita. εκφυλίζομαι και του θυμίζω πώς είναι να βλέπεις πια τον κόσμο με τα χέρια, να θαυμάζεις τα χρώματα με τη μύτη, να ατενίζεις τους ουρανούς και το έδαφος με το στόμα και να ερωτεύεσαι την εξαγνισμένη απλή αγάπη με τα αυτιά.

So Far

16 Motorama | Calendar
17 Baby Guru | Pieces
18 Pan Pan | Ενα Καλοκαίρι {μετά από έξι καλοκαίρια}
19 Delete | Predatory Things of a Minute
20 Biblo | Projection

No comments: