20121209

.12


//
Είμαι οι ενδομυελικοί ήλοι στην κνήμη και την περόνη του Narita. καρφώνω τα πόδια του στη γη και τον βαρύ βηματισμό του στον ουρανό κάθε φορά που αλλάζει απότομα ο καιρός στη σύντομη αιώνια ζωή του.


So Far


13 Tindersticks | The Something Rain
14 Αtsuko & Sangam | Tomodachi
15. Cody ChesnuTT | Landing on a Hundred
16 Motorama | Calendar
17 Baby Guru | Pieces
18 Pan Pan | Ενα Καλοκαίρι {μετά από έξι καλοκαίρια}
19 Delete | Predatory Things of a Minute
20 Biblo | Projection

No comments: