20120923

μ2.
//
πωπω. τελικά τα σβησα αυτά που έγραφα. δεν έχει και κανένα νόημα. ίσως μόνο το γεγονός πως η σιωπή και η απλότητα είναι ο ίδος άνθρωπος.


Sipp & Stimgoat - La Voix en Rose
Sangam - Passion
Nu:Gravity - Today
Atsuko & Sangam - Broken Bonds
Delta x & Elo Method - Ghost Lights
Burial - In McDonalds

No comments: