20120208

Flying Lotus x Burial.

Flying Lotus x Burial - Untitled 4


ας κάνουμε ότι δε συνέβη ποτέ. ο χρόνος. ας κάνουμε ότι δεν είναι βαρετή.
η αιωνιότητα.

No comments: